Regulamin korzystania z Usług Sensiva Salon Kosmetyczny On-line

Obowiązuje od 25.12.2014

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji i rezerwacji wizyt w salonach Sensiva Salon Kosmetyczny .
 2. Właścicielem Usług Sensiva Salon Kosmetyczny On-line (zwanych dalej Usługami SENSIVA),prowadzonych w sieci Internet jest Sensiva Salon Kosmetyczny  z siedzibą w Warszawie, ul. Huculska 1, (kod pocztowy 00-730),
 3. W skład Usług wchodzą:
  1. Sklep internetowy Sensiva Salon Kosmetyczny, pod adresem http://sensiva.pl , zwany dalej Sklepem,
 4. Rejestracja w systemie Usług SENSIVA, w tym ze przeglądanie oferty Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 5. Każda osoba korzystająca z Usług SENSIVA („Klient”) przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w Dziale III, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Warunkiem korzystania z Usług SENSIVA jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 7. W celu założenia konta pozwalającego na rezerwację wizyt za pomocą Recepcji, składania zamówień, dokonywanie zakupów w Sklepie, stałego monitorowania statusu zamówienia oraz historii zamówień, Klient powinien zarejestrować się na stronie dowolnej Usługi SENSIVA wymienionej w ppkt. 3 (powyżej). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. By się zarejestrować w Usługach SENSIVA, formularz rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz. Login i hasło uprawniają Klienta do logowania się do wszystkich Usług SENSIVA.
 8. Po zarejestrowaniu się w systemie Usług SENSIVA każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Usługi SENSIVA są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 10. Sklep sprzedaje wyłącznie produkty w opakowaniach przewidzianych przez producenta i nie prowadzi tzw. sprzedaży na sztuki.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Usług SENSIVA, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
  • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
  • prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
  • włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
  • aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail przez Sensiva Salon Kosmetyczny podana jest poniżej),
  • aktywny numer telefonu komórkowego (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania numeru telefonu komórkowego przez Sensiva Salon Kosmetyczny podana jest poniżej).

III. Przetwarzanie danych Klienta

 1. Do prawidłowej rejestracji konta Usług SENSIVA niezbędne jest:
  1. podanie aktywnego adresu e-mail,
  2. podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego,
  3. zdefiniowanie hasła, które jest znane jedynie Klientowi.
 2. Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. dane adresowe,
  4. e-mail,
  5. numer telefonu komórkowego.
 3. Do prawidłowej rezerwacji wizyty w salonie niezbędne są następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. e-mail,
  4. numer telefonu komórkowego.
 4. Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści:
  1. wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,
  2. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  3. informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  4. przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
  5. treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 5. Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu:
  1. wysyłania jednorazowych kodów potwierdzających czynności na Koncie (np. rezerwacja wizyty w salonie, potwierdzenie zamówienia),
  2. informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  3. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
  4. przypomnienia o terminach wizyt w salonach,
  5. informowania o anulacji i/lub zmianie terminu wizyty w salonie,
  6. wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu, zamawianie towaru w Sklepie oraz rezerwacja wizyt w Recepcji nie wymaga rejestracji.

IV Rezerwacja wizyt.

 1. Sensiva Salon Kosmetyczny oferuje możliwość rezerwacji wizyty u Specjalisty poprzez Recepcję.
 2. Rezerwacja wizyty możliwa jest poprzez następujące kanały kontaktu:
  1. Poprzez kontakt telefoniczny z salonem Sensiva Salon Kosmetyczny,
 3. Klient ma możliwość umówienia wizyty na dowolny dostępny termin, w którym przyjmuje wybrany Specjalista.
 4. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu wizyty.
 5. Sensiva Salon Kosmetyczny zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych, podanych przez Klienta, w celu rezerwacji terminu, przypomnienia o wizycie, przygotowania dokumentacji oraz wszelkich czynności niezbędnych do realizacji badania.
 6. Sensiva Salon Kosmetyczny zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu wizyty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników uniemożliwiających jej realizację, np. błąd systemu teleinformatycznego, niedostępność Specjalisty.

V. Przyjmowanie i realizacja zamówień w Sklepie.

 1. Klient składa zamówienie w Sklepie poprzez dokonanie wyboru towarów i umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku” oraz wypełnienie formularza zamówienia („krok po kroku”). Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz informację o sposobie płatności za towar.
 2. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Klient ma na tym etapie możliwość wyboru; czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia czy z niego rezygnuje.
 5. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznych zakupów Sensiva Salon Kosmetyczny zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego celem potwierdzenia zamówienia w przypadku:
  • zamówienia płatnego za pobraniem powyżej wartości 500 zł,
  • zamówienia płatnego z góry powyżej wartości 1000 zł,
  • nieodebrania przez Klienta dwóch kolejnych zamówień,
  • niedostępności towaru.
 6. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego itp., Sensiva Salon Kosmetyczny skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.
 7. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry przez Sensiva Salon Kosmetyczny, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.
 8. Sklep realizuje tylko zamówienia złożone przez Internet.
 9. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 10. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 11. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 7.00-15.00.
 12. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Sensiva Salon Kosmetyczny umowy sprzedaży towaru.

VI. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.
 4. Sensiva Salon Kosmetyczny zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. W celu wystawienia faktury VAT musi być wypełnione pole NIP w formularzu zamówienia.

VII. Czas, sposób i koszt realizacji zamówienia:

 1. Sklep realizuje dostawy zamówień w dwóch trybach:
  • dostawa kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  • odbiór w salonie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawy kurierem pod adres wskazany przez Klienta są realizowane przy zamówieniach płatnych z góry, po zaksięgowaniu wpłaty, lub płatnych przy odbiorze.
 3. Odbiór zamówień ze Sklepu w salonie Sensiva Salon Kosmetyczny jest możliwy wyłącznie za opłatą z góry. Wysyłka do salonu jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty. Przy odbiorze przesyłki ze Sklepu w salonie Sensiva Salon Kosmetyczny Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości.
 4. Maksymalny czas dostawy to 30 dni, na stronie Sklepu przy każdym produkcie z osobna podany jest szacunkowy czas dostawy uwzględniający bieżące stany magazynu.
 5. Przekazanie zamówionych towarów Firmie Kurierskiej jest realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku, a czas dostawy liczony jest w dniach roboczych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 7. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.
 8. Koszt dostawy zawsze wskazywany jest podczas wypełniania formularza zamówienia.
 9. Szczegółowe warunki kosztów dostaw reguluje Cennik Usług Sensiva Salon Kosmetyczny On-line.
 10. W momencie przekazania zamówionego towaru przez Sensiva Salon Kosmetyczny Firmie Kurierskiej, Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość o wysyłce zakupionych towarów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki. Zarejestrowany Klient w zakładce „Konto” może poprzez kliknięcie na wskazany link śledzić drogę swojej przesyłki.
 11. Zamówienie przekazane Firmie Kurierskiej zmienia swój status na „zrealizowane”.

VIII. Formy płatności:

 1. Sklep akceptuje n